Dzieci

PRZYCHODNIA RODZINNA WILCZAKI

Opieka nad dziećmi chorymi

W Poradni Dzieci Chorych przyjmujemy Pacjentów do 18 roku życia zgłaszających się w razie wystąpienia nagłego zachorowania, infekcji i każdego pogorszenia stanu zdrowia. Dbamy o miłą i ciepłą atmosferę, tak ważną w pracy z dziećmi.

Opieka nad dziećmi zdrowymi

Wizyta patronażowa odbywa się w pierwszych czterech tygodniach życia dziecka. W jej trakcie oceniany jest stan ogólny dziecka oraz planowane są szczepienia ochronne,  wydawane są skierowania na konsultacje specjalistyczne jeżeli wymaga tego stan dziecka oraz na badania przesiewowe takie jak usg stawów biodrowych. Wtedy także staramy się odpowiadać na wszelkie  pytania rodziców dotyczące na przykład karmienia oraz podawania witamin.

Bilans 2-latka –  oceniamy rozwój psychoruchowy (mowa, koordynacja ruchu), obecność zeza, niedosłuchu i wad wrodzonych.

Bilans 4-latka ponownie oceniamy rozwój fizyczny i psychoruchowy dziecka – wysokość, masa ciała, ostrość wzroku, zaburzenia słuchu oraz obecność zniekształceń kończyn, postawy ciała, rozwój mowy.

Bilans 6-latka ma pomóc w ocenie zdrowotnej gotowości szkolnej – poziom rozwoju umysłowego i społeczno – emocjonalnego. Oprócz badania lekarskiego (obejmującego wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego, nieprawidłowej ostrości wzroku, zeza, zaburzeń słuchu, bocznego skrzywienia kręgosłupa, koślawości kolan i stóp oraz innych zniekształceń, stan uzębienia) ważna jest także opinia wychowawcy przedszkolnego. O zgłaszaniu się na badania bilansowe w wieku przedszkolnym powinni pamiętać rodzice lub opiekunowie dziecka.

W okresie szkolnym wstępne badanie-poziom wzrostu, masy ciała, ostrość wzroku, badanie słuchu- wykonuje pielęgniarka szkolna. Przed wizytą lekarską kartę badania wypełnia również rodzic i wychowawca dziecka.