Programy profilaktyczne

PRZYCHODNIA RODZINNA WILCZAKI

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program adresowany jest do osób, które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat.

  1. Dotyczy osób które złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni.
  2. Dotyczy osób, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

Program obejmuje:

 • badanie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, triglicerydów oraz glukozy w surowicy krwi
 • wywiad – wizyta u pielęgniarki i u lekarza
 • pomiar ciśnienia krwi, wagi, wzrostu, BMI, obwodów ciała
 • edukacja zdrowotna
 • dalsze zalecenia

Program profilaktyki gruźlicy

Dotyczy osób powyżej 18 roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

  1. Miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą.
  2. Mają trudne warunki życiowe , mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne)