Transport

PRZYCHODNIA RODZINNA WILCZAKI

Ubezpieczonemu, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w wypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
  • dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego

Pacjenci naszej przychodni po otrzymaniu skierowania od lekarza POZ powinni skontaktować się z Duomedic s.c. i umówić dzień i godzinę transportu.

tel. 572 300 333 – Bartosz Kalwat
tel. 572 300 444 – Wojciech Lipiński
www.duomedic24h.pl

Transport Przychodnia Wilczaki